Свобода за всеки

Списанието се разпространява безплатно в електронен вид. Редакцията приема дарения.

Брой 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г.

PDF, 1.2 MB

Изтегли брой 55

Съдържание

- СВ бр. 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г. 4
- Световна криза и световно християнство 7
- Животът или начинът ни на живот е главният въпрос при Covid-19/коронавируса? Факти, коментари и логика от научна и християнска перспектива 19
- Войната за гласа (подкрепата) на хората 36
- Медиите в услуга на глобалния здравен контрол 42
- Интервю с дявола за религиозната свобода 49
- Есхатология на злото и на победата над него 69
- Информация за авторите 80

Брой 54: ЗСУ като законов и идеологически инструмент за разрушаване на традициите, християнството и въвеждане на новия световен ред – Декември 2019 г.

Изтегли брой 54

Съдържание:
- Уводни думи на редактора 3 
- Социално инженерство чрез разрушаване на традиционното семейство и отричане на здравия разум. Съвременно богословско и идеологическо значение 6
- Законът за социалните услуги – нов вариант на Закона за закрила на детето? 18
- Семейното законодателство в България и суверенитетът на държавата 32
- Какво ще кажеш на света 36
- Демоничната сянка на държавата фикция, надвиснала над семейството (над родителите и децата им) 39