Свобода за всеки

Списанието се разпространява безплатно. Редакцията приема дарения.

Брой 54: ЗСУ като законов и идеологически инструмент за разрушаване на традициите, християнството и въвеждане на новия световен ред – Декември 2019 г.

Изтегли брой 54

Съдържание:
Уводни думи на редактора 3 
Социално инженерство чрез разрушаване на традиционното семейство и отричане на здравия разум. Съвременно богословско и идеологическо значение 6
Законът за социалните услуги – нов вариант на Закона за закрила на детето? 18
Семейното законодателство в България и суверенитетът на държавата 32
Какво ще кажеш на света 36
Демоничната сянка на държавата фикция, надвиснала над семейството (над родителите и децата им) 39