Докладвайте коментара

Картината е от ясна по-ясна. Випросът е как да се противодейства ефективно и без насилие! Предлагам : иск в Парламента - да не се допуска промяна на Конституцията! Промените целят узаконяване на сегашното беззаконие ! Да не сътрудничим на фалшивата демокрациа - да не гласуваме на изборите им, докато не зачетат исканиата на народа срещу Стратегиата! Мирната народна съпротива на Махатма Ганди и индийскиа народ!