Докладвайте коментара

Чудесен правен анализ на казуса Палма-Диало! Надявам се, че членовете на Върховния административен съд (ВАС), които скоро ще вземат решение по него, също толкова добре познават отделните аргументи „за“ или „против“, както отлично ги познава и ги анализира и адв. д-р Виктор Костов. Същевременно се чудя дали ВАС е квалифицирал делото като „дело с особен обществен интерес“ (както едно от вътрешните правила на ВАС изисква за някои дела) или то се гледа на общо основание. А че казусът представлява широк обществен интерес – в това няма съмнение, защото узаконяването на еднополов брак в противоречие на българската Конституция и редица български закони и уж „нарушаването“ на правото на свободно придвижване на граждани на ЕС е тема, която вълнува всеки български родител и всеки здравомислещ българин! Много се надявам, че ВАС ще вземе решение, което да отговаря на обществения интерес на все още здравомислещото българско общество!