Докладвайте коментара

,,Националната стратегия за детето 2019-2030 г."не укрепва по никакъв начин семейната индустрия нито защитава най-добрия интерес на децата. Аз съм за нейното отхвърляне.