Докладвайте коментара

Напълно се солидаризирам със Становището на Свобода за всеки. Не бива в никакъв случай да се допуска Проектът за Национална стратегия за детето или подобен документ да се превърне в "политическа рамка", по думите на авторите му, за бъдещо законодателство в областта на социалната политика и на политиките за децата и семейството. Важно е също така да бъдат оповестени имената на индивидуалните автори и названията на организациите, създали Стратегията, както и източниците им на финансиране.