Докладвайте коментара

Вижте част от мненията на гласувалите против, лъжат толкова арогантно и не разбират, че ги очаква ада, че ще им се наложи да отговарят пред Бог и то много скоро, не че Бог не би им простил, ако се покаят, но дълбоко се съмнявам, толкова закоравели, тъжно и страшно...

ОСОБЕНО МНЕНИЕна съдиите Румен Ненков и Георги Ангелов към решението по дело № 3/2018 г. на Конституционния съд на Република БългарияНе сме съгласни с постановеното решение, взето от мнозинството съдии в Конституционния съд, защото обратно на тяхното становище считаме, че Конвенцията за предотвратяване и противодействие на насилието над жените и домашното насилие на Съвета на Европа (Конвенцията) е съвместима с Конституцията на Република България.


О С О Б Е Н О М Н Е Н И Е

на съдията Филип Димитров по к.д. № 3/2018 г.

Не съществува обаче никакво основание - поради страх от това, че някое правителство няма да си свърши работата или че някои родители се считат неспособни да възпитават децата си – да се обявява за противоконституционна международна конвенция, която не противоречи на никакъв текст или принцип на българската Конституция.Особено мнениена съдия Константин Пенчев по к.д.№3 / 2018 г.
Моето мнение е , че няма несъответствие на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г. в гр. Истанбул, подписана от Република България на 21.04.2016 г., с Конституцията на Република България.