Докладвайте коментара

Не знам дали да се радваме, но днес имаме нова новина, кое е фалшиво, кое не, дори на сайта на КС става трудно за разбиране:

Днес, 27-ми юли 2018 г., Конституционният съд се произнесе с решение № 13 по к. д. № 3/2018 г.Конституционният съд реши:Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г. в град Истанбул, подписана от Република България на 21.04.2016 г. не съответства на Конституцията на Република България.Решението е прието с осем гласа.Съдиите Румен Ненков, Георги Ангелов, Константин Пенчев и Филип Димитров са подписали решението с особено мнение.