Докладвайте коментара

Благодаря на Иван за коментара – наистина се съгласявам с Вас, Иван, че фактите трябва да се проверяват (иначе немалко факти, които ни заливат, са лъже-факти) и че конвенцията трябва добре и правилно да се чете. Смятам, че „Свобода за всеки“ добре е проверила фактите и че твърде добре е прочела конвенцията, за да си позволи да състави и да публикува отделен брой за нея; предполагам, драги Иван, че не си мислите, че осемте автора на този брой не са проверили фактите и не са добре прочели този злощастен документ. Надявам се, че сте прочели брой 51 на Свобода за всеки, а ако не сте – тогава горещо Ви препоръчвам да го сторите още сега, и при това да се постараете добре да го прочетете и проумеете.

Ще Ви бъда много благодарен ако ни посочите „погрешните“ заключения и кои наши мнения намирате за антихуманни – това изключително много би ни помогнало да Ви дадем сигурен отговор на Вашите съмнения (които, доколкото мога да съдя, произтичат от Вашето прекалено „хуманно“ разбиране на конвенцията и не Ви позволяват да видите хомосексуалната му основа, прикрита от благи думи за защита на жените).