Докладвайте коментара

Със следващата си публикация, ще съм благодарен ако:
- проверите фактите, върху които се обосновавате;
- не правите погрешни заключения, произлизащи единствено и само от вашето собствено антихуманно мнение, представяйки ги като факти;
- прочетете Конвенцията;