Докладвайте коментара

Наистина Бог грижи всичко тайно да излиза наяве, въпреки потока от лъжи в мейнстрийма, дори видях новини, че било отложено заседанието на КС.
Искам да припомня едни от най-мракобесините текстове, заложени в Истанбулската конвенция:

Чл. 3
в "пол"означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете

Гл. 3, чл. 12, ал. 1: Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.

Гл.4 Чл.14
Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения,
насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.

Т.е. от детските градини ще обучават децата на тези нестереотипни роли.


Гл.5 Чл.27
Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на всяко лице, станало свидетел на извършването на актове на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, или което има разумни основания да смята, че такъв
акт може да бъде извършен или че могат да се очакват и бъдещи актове на насилие, да съобщава за това на компетентните организации или органи

Тук вече се отива в сферата на хипотетичността, фантастиката, шпионажа.

Чл.45
Отнемане на родителски права, ако това е единственият начин да се гарантират висшите интереси на детето, които могат да включват
безопасността на жертвата.