Докладвайте коментара

Време е църквата да направи нещо, не просто да се оплаква от ситуацията и да задава въпроси, а да заведе дело за обида, за причиняване на щети от морален и етичен характер, които са повлияли върху обществото очерняйки доброто име на общността. Колкото и да е дълго и продължително, ако трябва да се въвлекат и външни наблюдатели, за д а е се гарантира безпристрасност по делото.