Анализи

Печат

Пастир Васил Зяпков и дипломатическите проблеми между България и Западния свят

Вениамин Пеев

„Пасторският процес” през 1949 г. довежда до сериозни усложнения в международните отношения между НР България и Западния свят. Признанията на конгрешанския п-р Васил Зяпков (1900-1976) пред следствието и в съдебната зала уличават важни фигури от дипломатическия корпус на страни като Великобритания и САЩ, което довежда до обявяването на някои от тях за persona non grata в България. Такива мерки, предприети от българското Външно министерство, не само че не разрешават нарастващия международен конфликт, но го задълбочават още повече, като се има предвид факта, че в „признанията” на Зяпков могат да бъдат посочени някои неточности. Дали те се дължат на грешки на паметта или са резултат от манипулации по време на следствието, е трудно да се установи на този етап.

Прави впечатление обаче, че п-р Зяпков е един от най-продуктивните обвиняеми на процеса, който е изписал няколко тома с „признания” по всевъзможни теми, отнасящи се до неговата църковна и извънцърковна дейност. В протоколите от разпитите има някои повторения и разминавания на факти, дати и събития. Човек остава с впечатлението, че Зяпков непрекъснато иска да изясни нещата, които дознателите са искали да чуят от него, но очевидно не винаги е успявал. Не е ясно дали това е ставало съзнателно или несъзнателно.

Има случаи обаче, когато следствените органи са го подозирали в използването на стратегия, която умишлено целѝ да заблуди разпитващите в цялата тази лавина от многословие. Прокурорът прави върху едно от признанията на Зяпков следната забележка на 2 декември 1948: „Не дава нищо съществено и определено в показанията си. Старае се да задоволи искането ни за шпионска дейност, без да даде нито един напълно верен факт. Може да се разобличи по въпроса за разговора с Тобиас, който е достатъчно осветлен в показанията на другите. Тобиас му е поставил конкретни политически задачи”.1 В тази прокурорска забележка има известно основание, защото п-р Зяпков започва почти всяко от признанията си с въведителния израз „моята шпионска и предателска дейност”. Тя звучи като угоднически лайтмотив в огромната документация на дознанията. Но подозрението, че Зяпков е получавал указания от младия тогава Робърт Тобиас (1919-2010), е пресилено, защото интересът на Тобиас се изразявал в събиране на данни за докторската му дисертация „Комунистическо-християнски сблъсък в Източна Европа, 1917-1951”.

„Шпионските връзки“ на п-р Васил Зяпков с чужди легации

Пред следствените органи и в съдебната зала Зяпков описва подробно как е бил „завербуван” от представители на шпионските служби на САЩ и Великобритания и как е протекла „шпионската” му дейност от самото начало до неговото арестуване. Той признава пред следствието: „Предавах сведения едновременно на две легации”.2 Още през 1932 г. като пастир на централната методистка църква „Д-р Лонг” в София той се запознава с ректора на американския колеж в Симеоново проф. Бляк. В личен разговор с него американецът признал, че всъщност изпълнява определени задачи за разузнавателните служби на своята страна и търси съдействието на българския евангелистки служител. П-р Зяпков дава съгласието си и както посочва, започва да събира сведения още през 30-те години за нелегалната „работническа партия” на комунистите. Сведенията имали политически и социално-икономически характер, защото касаели взаимоотношенията на българските правителства и работниците и селяните в страната, техния икономически статус, техните настроения и т. н.

През октомври 1944 г. Зяпков се среща с англичанина Бърт Андрюс в своя дом в София. Андрюс изпълнява длъжността директор на българското радиопредаване в Лондон, където работи и шуреят на Зяпков – Б. Димитров. По-късно Зяпков посещава Андрюс в Английската легация, където по думите му бил „завербуван” от него да му предава сведения с политически, военен и стопански характер. Андрюс се интересувал особено от ролята на масовата политическа организация ОФ – доколко голямо е нейното влияние върху българското население. Също така интерес представлявали сведения за недоволните групи от новата власт след преврата на 9 септември. Зяпков не само обещава да събира такива сведения, но предприема и съответните организационни мерки. Той споделя с други евангелистки деноминационни лидери и колеги идеята за предаване определен вид сведения на представители на чужди легации и среща тяхното разбиране.

Тук трябва да се подчертае факта, че Зяпков е бил напълно откровен със своите колеги за връзките си с чуждите представители, така че опитите по-късно по време на процеса на някои от тях да се оправдаят, че не са съзнавали, че техните сведения имат „шпионски” характер, са неоснователни. Така например, п-р Ламбри Мишков е бил уведомен за връзките на Зяпков с британското разузнаване и при това обстоятелство се съгласява да му предоставя сведения от политически, стопански и военен характер. П-р Ст. Градинаров и п-р С. Илиев също разбират какъв е характерът на стопанските сведения, които Зяпков е поискал от тях.

Що се отнася до сведенията за бригадирското движение, които е черпил от Хр. Куличев (който тогава е бил студент), Зяпков изрично подчертава, че Куличев не е бил уведомен защо неговият пастир се интересува от темата.3 По всяка вероятност Зяпков е направил всичко възможно да предпази младежа от неприятности с властите. Сведения пък за университетския живот на софийските студенти Зяпков черпил от Д. Куличев, който също не е знаел за какво ще бъдат използвани тези сведения. Събраната информация за българското студентство Зяпков предвал, както сам съобщава, на Тобиас в Женева, „защото в икуменическия съвет на църквите се живо интересуват от световното студентство”4. Бърт Андрюс обаче имал подчертан интерес към разположението и движението на руските войски из България и сведения за това, макар и дилетантски събирани и описвани, предоставяли редица евангелистки пастири: Мишков, Градинаров, Васев, Нейчев, Дрянов, Динов и др. Тази дейност се подчертава по особено силен начин от прокуратурата и председателя на съда.5

Същевременно към Зяпков подхожда с идентични искания и американският шарже д’афер Луис Бек, с когото се бил срещал през 1946 г. Зяпков твърди, че Бек го натоварил да организира чрез Върховния съвет на ОЕЦ контакти с различни групи, които били открито недоволни от политиката на комунистите – „запасни офицери, недоволни звенари, масони и остатъци от фашизма”.6 През май 1947 г. ОЕЦ се събира на заседание в Пловдив и се прави разпределение на задачите по свързване с недоволните групи. По мнението на Зяпков баптисткият п-р Никола Михайлов бил смятан за най-добре осведомен по опозиционните настроения в България и имал връзки със земеделската партия на Никола Петков. Пред дознателя Зяпков признава: „Наумов (т.е. Никола Михайлов – бел. м.) не зная да има връзки с православните, но същият имаше големи връзки с опозицията още преди 9.IX.1944 г. с Христо Стратев, Никола Петков, Держански и др. Мен ме запозна с Н. Петков”.7

За политическата осведоменост на п-р Михайлов обаче не всички членове на Върховния съвет са имали високо мнение. Методисткият водач п-р Янко Иванов, който по начало е критичен към характера и поведението на баптисткия си колега, говори за политическото му ниво с подчертана ирония. „Ние никога не сме взимали сериозно неговите изявления, тъй като винаги са били казвани по несериозен начин и са предизвиквали смях в нашите среди – съобщава п-р Иванов. – Така например, когато две различни деноминации са спорили по някакъв въпрос, той е заявявал: „Когато дойдем ние опозицията на власт, аз ще стана Директор на вероизповеданията и ще оправя всички протестанти”, на което ние всички сме се смели”.8 Ако подобни изказвания действително са били симптоматични за баптисткия водач Н. Михайлов, те не свидетелстват за политическа далновидност и са повече индикации за властови амбиции, а не за реална преценка на ситуацията у нас през онзи период. Но ако „най-осведоменият” по политическите въпроси евангелистки водач се е поддавал на дилетантски оценки и емоции на действителността, то едва ли останалите подсъдими пастири би трябвало да бъдат упреквани в „шпионска” или „опозиционна дейност” от висок разред.

Политическата некоректност в сведенията на п-р В. Зяпков за „шпионската“ му дейност

Признанията на п-р Зяпков пред дознателите на ДС и Софийския областен съд предизвикват остри възражения сред дипломатическите и политически кръгове на засегнатите западни страни. Те са предизвикани от действията на българските власти. Случват се събития в НР България, които следват веднага след произнасянето на Присъдата срещу 15-те евангелистки пастири на 8 март 1949 г. Още на следния ден, 9 март, българското правителство обявява първия секретар на Британската легация в София, г-н Денис Грийнхил за persona non grata. Основанията за този неочакван дипломатически ход са преди всичко показанията на п-р Васил Зяпков!9 Българският евангелист посочва някои имена от състава на Английската легация като създатели на „шпионска мрежа” в НР България. В секретната телеграма, която американският шарже д’афер у нас г-н Сидни О’Донъху изпраща до Държавния секретар на САЩ, е посочено, че след срещата си с политическите представители на нашето Външно министерство Генов и Боев той заявил: „Правителството допуска голяма грешка, обявявайки Грийнхил за persona non grata и смятам обвиненията, отправени от Зяпков за напълно неистинни”10. Британското Външно министерство реагира остро на българските действия, като министър Пол Мейсън връчва нота на българския си колега Сава Гановски на 14 март с предупреждение за сериозни дипломатически последствия. Третият секретар на Българската легация в Лондон Богомил Тодоров е обявен от Британското правителство за persona non grata по същото време. Мерките на взаимния дипломатически натиск обаче не спират дотук и започват да се поставят изисквания от двете страни за намаляване на дипломатическия състав. От българска страна обаче такива изисквания са поставени на Американската и Британската легации, но не и на Съветската легация.11

Американският шарже д’афер се противопоставя пред политическите си колеги от България и на показанията на Зяпков за срещи с Луис Бек през 1946 г. О’Донъху ги намира за „абсолютно неоснователни”, тъй като Бек пристига в България едва през март 1947 г. По наблюдението на О’Донъху това възражение сварва неподготвена българската страна. Видно е, че дознателите не са били много прецизни при проверката на данните, които са записвани от Зяпков. За неговите неточности няма как да го виним днес, но може би е трябвало да прояви по-малко старание при посочване на несигурни дати. В това отношение методисткият п-р Янко Иванов е бил по-коректен и в много случаи признава, че не може да си спомни точната дата за дадено събитие.

Луис Бек (1908-1995) е интересна личност – той наистина е бил агент на ФБР.12 Кариерата му на агент под прикритие започва през 1941 г. в Американското посолство в Москва, където престоява няколко пъти за кратко време. Знаел е отлично руски език. Проявил се като много стриктен и внимателен служител на САЩ и е възможно да е попаднал в полезрението на сталинисткия режим още тогава, за да се споменава името му с неприязън от нашите разузнавателни служби. В България обаче не е изпълнявал специални задачи, защото през 1946 г. се уволнява от ФБР и се връща в Калифорния. От 1948 г. е назначен в Атина, а на следната година заминава за Белград. Той информира своето правителство за разрива между Тито и Сталин. Вероятно през България Бек е минал на път за Гърция и е имал кратък престой, но срещите му със Зяпков едва ли са имали толкова важно значение, както Зяпков е смятал. Кризата в дипломатическите отношения между НР България и САЩ се задълбочава още повече след „пасторския процес” и в началото на 1950 г. биват прекъснати за цяло десетилетие поради обвинението на българското правителство към американския пълномощен министър Доналд Хийт в „шпионска” дейност и опит за „сваляне на правителството”.13 Клишето „политически шпионаж” се установява трайно в езика на тоталитарната държава.

Една обективна картина на „пасторския процес” и признанията на подсъдимите е дадена в описанията на френските дипломатически представители.14 И петнайсетте пастири следват една и съща схема: автобиографични данни, описване на „шпионските престъпления”, хвалби и дори „благодарности” за отношението на органите на ДС, разкаяние и просене на снизхождение и милост от съда, декларации за бъдещо вярно служене на новия строй и т.н. Този повтарящ се до болка сценарий свидетелства преди всичко за тоталното унижение и унищожаване на човешката личност. Най-унизителната част в целия този фарс е покайното ридание на някои от тези мъже – Н. Михайлов, В. Зяпков и някои други. В комунистическата преса това обстоятелство е особено дебело подчертано. В данните на френските дипломати е посочено как п-р Зяпков описва с емоционална реторика свързването си с опозиционера Никола Петков и предателската си роля в Париж през 1946 г., където като преводач на българската делегация предоставил на английски представители политически данни, представляващи „държавна тайна”. Тези данни касаели подкрепата на СССР за НР България и въпроси, свързани с изплащането на репарации от българска страна на Югославия. В сълзливите признания на някои подсъдими често се повтаря клишето за „американския капитализъм, който е най-злият враг” на свободолюбивите хора и „народната демокрация” от съветски тип. Представителите на българското Външно министерство Кулишев (бивш министър) и Андрейчин изказват пред съда разочарованието си, че Зяпков не е изпълнил като патриот поставените му задачи.

Днес, макар и отдалечени с почти седем десетилетия от страшната трагедия за българския евангелизъм, известна в историята ни като „пасторския процес”, е трудно да направим напълно обективна преценка за нея. Не можем да не признаем обаче поне следните две наблюдения. На първо място, опитите за опозиционерска дейност на най-видните евангелистки представители срещу надигащия се звяр на тоталитарната държава, интерпретиран не без основание като „духът на антихрист”, са похвални. Неоснователно някои псевдоисторици на българския евангелизъм смятат, че петнайсетте подсъдими в „пасторския процес” са били набедени за намеса в бурните политически процеси в края на 40-те години на ХХ век. Ангажирането им с опозиционна дейност на страната на такива противници на новата власт като Никола Петков ясно показва, че евангелистките пастори не са били „предатели”, а герои на истинска демократична кауза.

На второ място обаче трябва да признаем, че повратната ситуация през онзи период не е била преценена от тях трезво и реалистично. От поведението на тези духовни водачи по време на следствието и съдебните заседания е видно, че те са се пречупили и са допуснали да станат оръдия в ръцете на тоталитарната държава. Не всички могат да се похвалят със степента на онова мъжество, което самото Евангелие определя като „верност до смърт”. Усвояването на този принцип е мъчна задача, но тя не се решава само с амвонни слова и декларации, а се тренира в ежедневието на християнския живот. Човек може да се огъва, да греши, да допуска временно манипулиране, но никога не трябва да преминава отвъд ръба на барикадата и да се кълне във вярност на врага на евангелската вяра, на библейския Бог, на Спасителя Христос. Този ръб е демаркационната линия между християнската лоялност и предателството. Църковната история ни е завещала примери и за двата случая. Те трябва да ни служат за поука.


Всички права запазени © 2015. Препечатвания и препубликации само с разрешение:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Д-р Вениамин ПеевД-р Вениамин Пеев е роден в гр. Русе (1950). Завършва Богословския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” (1978 г.). Защитава докторска дисертация по философия в НБУ (2009 г.). Главен редактор е на Годишника на ВЕБИ от 2009 г. Последните му публикации са монографиите: Съвременни богословски системи (от Просвещението до наши дни). С., „Бъдеще и надежда“, 2009; Жан Калвин: философско-теологични аспекти на Реформацията. В. Търново, „Абагар“, 2011; Християнство и философия: проблемът за сътрудничеството. В. Търново, „Абагар“, 2012; Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието. В. Търново, „Абагар“, 2014. Отговорен редактор в екипа на „Свобода за всеки“.


Бележки

1.Вж. АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело а. е. 2276 „М”, т. II, 80.

2. „Работническо дело” бр. 40 (19 февруари 1949), стр. 3.

3. Вж. АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. д. а. е. 2276 „М”, т. III, 82.

4.Пак там.

5. Вж. „Обвинителен акт по следствено дело № 2340 „А” от 1948 г. на Д.Д.С.” (АКРДОПБГДСРСБНА, II съд.-837 „М”, т. I, 2-20); „Присъда № 118/8 март 1949 г.” (пак там, 198-228).

6.АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. д. а. е. 2276 „М”, т. III, 142.

7. Пак там, 82.

8. Пак там, т. IV, 86.

9. Telegram, Sofia, March 17, 1949-3 p.m. 701.4174/3-1749 (Foreign Relations, 1949, 329 n. 1).

10.Ibid.

11. Telegram, Sofia, May 10, 1949-7 p. m. 124.74/5-1049 (Ibid., 330 n. 1).

12. Batvinis, R. J. “The Strange Wartime Odyssey of Louis C. Beck”. – In: World War II Quarterly, 2008 <fbistudies.com/resources/louis-beck>.

13. Bannerman, R. L. History of the Bureau of Diplomatic Security of the US Department of State. 94.

14. Вж. Лечева, М. „Из френската дипломатическа преписка за процесите срещу католици и протестанти (1949-1954)”. – В: Известия на държавните архиви, кн. 62 (1990), стр. 134-6.

Коментари   

 
veniamin peev
+6 #48 veniamin peev 25-09-2015 16:57
Г-н Шагов, Вие чия агитка представлявате?
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Марин Шагов
-7 #47 Марин Шагов 25-09-2015 15:25
Пеев, манията ти за величие е неотразима. Имаш много завишено мнение за себе си и нещо си се взел твърде много на сериозно.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
veniamin peev
+8 #46 veniamin peev 06-09-2015 05:55
Г-н "Петър", надявам се да имате и фамилно име, иначе излиза, че сте апостолът от Евангелията, когото все пак познаваме като "син Йонов". Но и Вие като него показвате с горното си изявление, че не сте разбрал за какво иде реч в статията. (Апостолът Петър, син Йонов, често не разбираше за какво иде реч в Господните изявления). Нито сте наясно какво значи "обиждане", да не говорим пък за неадекватното Ви определение "злостно". Що се отнася до п-р Васил Зяпков, въпреки неговите слабости и опущения, които той сам си признава, съм показал, че се отнасям към него с уважение.

С горното си изявление обаче Вие показвате характерна фолклорна нагласа за Вашия бранш, а не зрялост на "пастир", за какъвто се представяте.

Д-р Вениамин Пеев
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Петър
-9 #45 Петър 31-08-2015 18:20
Господн Пеев , и аз като вас съм пастир и най-учтиво ви съветвам да престанете да обиждате злостно всеки ваш опонент, понеже с действията си насаждате религиозна омраза към съборната общност и рководството на последната ще повдигне обвинение срещу вас. Свободата на словото не ви дава право да злословите отличили се пастири и лидери от СЕСЦ.
Бъдете разумен.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Атанас Тихчев
-12 #44 Атанас Тихчев 14-07-2015 09:28
Размислих и реших да проявя великодушие, но за в бъдеще си мери думите.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Atanas Tihchev
-12 #43 Atanas Tihchev 10-07-2015 14:22
Давам ти едноседмичен срок да ми се извиниш публично и да се отречеш от това твърдение, което уронва престижа ми като пастир и човек и с което ми нанесе морална и емоционална щета. Да не говорим и за бъдещите последствия, които този постинг може да има върху живота ми.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Atanas Tihchev
-12 #42 Atanas Tihchev 10-07-2015 13:18
Цитат от Veniamin Peev:
Много моля коментиращите под тази статия да не превръщат пространството под нея в чат-форум. Който има да каже или да пита нещо по темата, е добре дошъл. С лабилни лица като г-н Атанас Тихчев няма да се занимаваме. Той е блокирван и в други форуми и ако продължава да говори глупости, ще бъде блокиран и тук.

Темата за проблемите, създадени от многословието пред следствието и в съдебната зала през февруари-март 1949 г., изискват сериозност и отговорност. Моля да се произнасят читатели, които я разбират.

Д-р Вениамин Пеев

Пеев, вчера си извадих медициннско от психиатър, което доказва, че не съм лабилен. Сети се кво може да ти се случи.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
veniamin peev
+14 #41 veniamin peev 13-06-2015 17:07
Г-жа Милена Илиева,
историята, която разказвате, би следвало да бъде подкрепена с документи. Историята като наука не се влияе от емоции, които Вие като жена изпитвате. Твърдението Ви, че "вождът" Димитров "бил в немилост" и "нямал вина" за арестуването на п-р Зяпков, е фолклорно.
Иначе съм съгласен, че уличните приказки на някои от горните тролове са ГРОЗНИ.
Исторически изследвания, основаващи се на безспорни документи обаче са полезни за обществото, защото то стига до исторически обосновани истини. Това е задачата на историята, не на фолклористиката .
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Милена Илиева
-13 #40 Милена Илиева 06-06-2015 19:20
Когато п-р Зяпков е арестуван, неговият бъдещ зет, диригентът Илия Темков, чийто баща е близък с Георги Димитров от годините на преселението на фамилията от Кавадарци, отива веднага при сестрата на Димитров - Баръмова, и й разказва за станалия рано сутринта арест на Зяпков. Баръмова се свързва с брат си по телефона, съобщава му новината и след около час получава обратен отговор от брат си, че това е истина и за жалост той нищо не може да направи. Това е едно доказателство, че Димитров е в немилост, а в България действат хората на Сталин. Зяпков е погребал баба Парашкева и когато Димитров се връща от СССР, го вика, за да чуе разказ за последните часове на майка си. Майката на Вапцаров също е погребана от Зяпков.
И нека оставим душите на мъчениците на българския протестантизъм в покой, защото това, което те са идпитали, го знаят само те. Грозно е преживяното от тях да се разисква в нета. защото никой днешен вярващ или невярващ може да има тяхната духовна сила да устои на мъченията.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
veniamin peev
+16 #39 veniamin peev 22-05-2015 18:13
Г-н Димитров,
Не бих искал да натоварвам вниманието Ви с канонада от постинги, но като авторитетно изследване на разглеждания период и теми бих посочил: Калканджиева, Д. Българската православна църква и държавата 1944-1953. "Албатрос", 1997. Книгата се основава изключително на нови документи от ЦДА. Там има документи, които показват, че още през 1946 г. започват репресии срещу висши духовници на БПЦ не без знанието на "вожда", чието име винаги се споменава в знаменития тандем Димитров-Коларо в. Те са като двете страни на една и съща комунистическа монета!
Има данни и за подготовката на "пасторския процес".

Но повече подробности - по-нататък, живот и здраве.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
veniamin peev
+16 #38 veniamin peev 22-05-2015 17:59
Вие сте интелигентен човек, г-н Димитров, и не бива да говорите за някакво "дразнене" при поставяне на въпроси. "Свобода за всеки" не е форум във ФБ. Когато се използва определението "популистки", то означава, че не е подкрепено с документи и достоверни факти.

Съжалявам, че не сте чели статиите в "Работническо дело", защото те са симптоматични. Не е вярно, че не се намират в България. В Народната библиотека са заснети на микрофилм, но течения в оригинален вид се съхраняват в някои библиотеки в областните градове. Разполагам с ксерокопия от всички тях в личния си архив - по начало говоря това, за което съм сигурен, че имам достъп до данни или факти. Разполагам и с много други копия на документи, които са свързани с периода 1943-1984, имащи пряко отношение към историята на българския протестантизъм и СЕПЦ. Знаете, че имам копия и на автентичната протоколна книга на Изпълнителната комисия на СЕПЦ (до 1938 г.). Всяка дискусия по документи за мен е сериозна и не я окачествявам като "популистка". Популистки са друг вид приказки.

Книгата на Неделчо Ганчовски ще потърся и ще прочета с удоволствие, защото се доверявам на Вашата препоръка. Предварително не мога да я коментирам.

Както виждате, в "Свобода за всеки" могат да текат нормални дискусии - с нормални хора. Така че ще се радвам да продължавате да се включвате с коментари и мнения.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Георги И. Димитров
+16 #37 Георги И. Димитров 22-05-2015 02:42
(не съм сигурен как да корегирам написаното в предния пост но то трябва да изказва следното. ) "Разбира се това може да обясни липсата на личното му участие в пасторския процес и това едва ли отговаря на въпроса какво тои лично мисли".
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Георги И. Димитров
+15 #36 Георги И. Димитров 22-05-2015 02:36
Почти съм убеден че книгата беше следната но я нямам в мен да проверя.
"Дните на Димитров, каквито ги видях и записах" от Неделчо Ганчовски изданието от 2002г.

Без да се обръща внимание на конспиративни интерпретации в следната статия може да се проследи политическата изолация на Димитров след Януари 1948г.
http://www.duma.bg/node/37391
и съответно липсата му в България след Март 1948г, и евентуалната му кончина Юли 1949г. Посочва се и конфликта му със Сталин във връзка плановете му с Тито и защитат му на Трайчо Костов. Разбира се това може да обясни личното му участие в пасторския процес и не отговаря на въпроса какво тои лично мисли. Поне на един сайт забелязах спомената дата през 1946г и посещаването на Димитров на Рислкия манастир и изнесената от него там реч като начало на ясното бъдещо отношение на партията към църквата(в случая православна) помня че (ако не бъркам книгата) Неделчо Ганчовски бе пресъздал атмосферата на тази реч.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Георги И. Димитров
-15 #35 Георги И. Димитров 21-05-2015 20:35
Мисля че ми преписвате неща който не съм казал. Аз се интересувал лично от участието на Димитров не Коларов или Политбюро на ЦК на БКП. не се опитвам да го оправдавам, по скоро търся документи който окончателно да докажат участието му. Поради липсата на такива документи съм се опитал през годините да изчета всичко свързано със последните години на Димитров. Погребението на б. Парашкева се споменава в една книга издадена след 2000 ще ме отнеме известно време да открия отново заглавието и. Забелязвам че вие се дразните от всякакви въпроси. Не трябва ли малко по смирено да се подхожда? Така като заемете защитна позиция и при най малкото запитване излиза че искате да се дискутира по написаното от вас. Да перефразирам отговора ви досега "не няма документи подписани от Димитров Не съм си направил труда да се запозная с другите факти прото съм интерпретиране волята на Политбюро на ЦК на БКП за личното мнение на всички оглавява правителството в този период".

Няма как да намеря "работническо дело" от 1949 в Америка (предполагам трудно се намира дори в България). Съжалявам че от тук нататък ако ви обръщам внимание за живота на Димитров 1948-9 ще излиза че съм му защитник(което не е моя цел).
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
veniamin peev
+15 #34 veniamin peev 21-05-2015 16:59
Документ, който да показва лично "участието" или "неучастието" на "вожда" Г. Димитров в сценария на "пасторския процес", ако съществува, едва ли се намира в България. Това, което разказвате, г-н Димитров, за срещи между "вожда" и Зяпков, битува като устни разкази.

За съжаление, не сте обърнал сериозно внимание на факта, че В. Коларов, който е най-близкият боен другар на "вожда", има пряко участие в сценария на "пасторския процес". За това има документ - Решение на Политбюро на ЦК на БКП. Да не би да загатвате, че Политбюро е взело такова решение без съгласуване с министър-предсе дателя Г. Димитров? Може би не знаете този факт, но "вождът" заявява още преди оповестяването на новия закон, касаещ религиозните общности в НРБ, че Църквата ще стане "народна", т.е. БКП ще установи пълен контрол и ограничения над БПЦ и останалите християнски общности, както и над останалите религиозни такива.

Приказките за лошото здравословно състояние на "вожда" като мотив за "оневиняване" са, простете, просто популистки. Не съм твърдял обаче, че Г. Димитров е "започнал гонението", а че е знаел за него. Но да не виждате пряка връзка между унгарския и българския сценарий ми звучи странно. Намерете, моля, статиите в официоза "Работническо дело" (февруари-март 1949 г.) и ще видите връзката.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Георги И. Димитров
-8 #33 Георги И. Димитров 19-05-2015 17:46
ако не се лъжа Георги Димитров се среща със Зяпков на погребението на баба Парашкева което имам в предвид може "вожда" да е изпитвал симпатии. В края на земния си път от 1948 той е в немилост пред Сталин заради сближаването си с Тито. Пасторите ако не се лъжа са арестувани есента на 1948 около това време и Димитров сериозно боледува изтеглен е в Русия. може религиозните гонения да са започнали при него но да не са се простирали над протестантските църкви. Вие виждали ли сте документ лично подписан от него? Това явно са въпроси опитващи се да разкрият до някъде и неговия характер. Бил ли е той отмъстителен започнал ли е той този процес или само го е наследил от Сталин. Вашите изводи с разясняването на Руската политика и събитията в Унгария не дават директен отговор на моите въпроси. За мен остава необосновано изказването че Димитров започва гонението на пасторите докато не се намери доказателство. Лично ви попитах защото се надявах да сте открили токова доказателство в архивите на ДС. Анализите съм ги претеглял многократно през годините.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
veniamin peev
+16 #32 veniamin peev 13-05-2015 14:41
Моля г-н Георги И. Димитров за извинение, че едва днес прочетох въпроса.

Не съм на мнение, че членовете на Политбюро на ЦК на БКП са изчаквали смъртта на Г. Димитров, за да направят сценария и режисурата на "пасторския процес". Има данни, че Г. Димитров е уведомен от Москва, че в България трябва да се подготвят процеси срещу православни, протестанти и католици. Освен това, близкият "боен другар" на Г. Димитров - Васил Коларов е първият, който е подписал известните документи с Решенията на Политбюро по процеса (последният в йерархията на Политбюро, подписал документите, е Т. Живков).

"Пасторският процес" започва непосредствено след процеса срещу кардинал Миндсенти в Унгария. Не знам дали Вие, г-н Димитров, сте чели поредицата от статии в официоза на БКП - "Работническо дело" от началото на 1949 г.? Публикациите за делото срещу кардинал Миндсенти се появяват между 3 и 9 февруари 1949 г. Още преди да е почнал "пасторският процес" започват и излизат публикации непрекъснато от 11 февруари до 9 март 1949 г., когато се обявяват присъдите на 15-мата обвиняеми. Следователно политическата идея е да се покаже, че "предателите" трябва да бъдат сурово наказани от "народната власт" и "народния съд". В СССР вече е имало такива съдебни процеси срещу религиозни дейци.

Не знам на какво бихте базирали догадката, че "вождът" Георги Димитров би бил благосклонен към евангелистките пастири, които са обвиняеми за "шпионаж и предателство", но аз бих определил подобна догадка като НЕОБОСНОВАНА.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Георги И. Димитров
+15 #31 Георги И. Димитров 08-05-2015 19:43
искам да задам на Д-р Пеев един въпрос който ме тормози от известно време: според вас в България комунистите изчакват ли кончината на Георги Димитров за да започнат гоненията на протестантските пастори? Бил ли е той защитник (дори и само пасивен) на пасторите ( с които се познава лично) или е техния първо мъчител?
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
В. Костов
+22 #30 В. Костов 10-03-2015 19:57
Свободата на словото включва правото да бъдеш очевидно глупав с посредствени и заядливи коментари. Тази свобода, изведена до крайност, обаче има тенденцията да се превърне в тирания на посредственостт а и троловщината. Затова предупреждаваме горепишещите с кратки и не съдържателни, понякога обидни коментари -- моля, четете правилата за коментиране. В противен случай ще се чудите защо сме ви спрели достъпа до коментарната секция.
А колкото това че д-р Пеев е "скандална" личност, то това е комплимент по негов адрес, след като скандал е опитът от негова страна за събуждане на прегорели деноминационен съвести. Никой от пъддръжницине на тираничнота статукво през вековете не е аплодирал възторжено прорците, а по- скоро са искали да им навредят. И оклеветят.
Най-любезно и в очакване на изпълнителние на нашата покана,
От редакцията
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+21 #29 Veniamin Peev 10-03-2015 16:57
Уличната агитка на разни "ганчовци", водена от някоя си "Емилия Христева", беше веднъж предупредена и блокирана заради хулиганското си говорене, което е оскърбително за личността на автора. Тя не само ще бъде блокирана отново, но ще бъде проследена по официален път и санкционирана!

Аз не съм учуден от подобно говорене, защото то доказва, че статията е хвърлила огън в ямата, която вони. Още Тертулиан казва за такива случаи: "Истината пое своя път, съпровождана от омразата. Веднага щом се появи, тя стана ненавистна".

До коментатора, който се явява тук с псевдонима "богоизбрания". Не го харесвам и го смятам за богохулен! Въпреки това обаче, съм готов да дискутирам с Вас, защото се оказвате далеч по-подготвен събеседник по темата от горната агитка.

Позволете ми обаче да не се съглася с мнението Ви, че религиозните процеси в България са без знанието на сталинисткия режим. В Унгария се развихря съдебен процес срещу кардинал Миндсенти и негови сътрудници. В България "пасторският процес" се афишира публично след редица публикации и ОФ сбирки за протичането на унгарския процес. При това се изнася информация в пресата за обвиненията в "шпионаж и предателство" и "разпространява не клевети" срещу СССР още преди да е започнал процесът. Сценарият на "пасторския процес" е създаден на заседания на Политбюро на ЦК на БКП няколко месеца преди откриването му. Знае се, че преди това Г. Димитров е бил в Москва. Протоколите на Политбюро за "пасторския процес" са подписани между другото от В. Коларов, В. Червенков и още неколцина другари, включително и Т. Живков.

Днес е известно, че всички другари, създали сценария за "пасторския процес", са си платили за политическата и морална грешка - за това писах в предишната статия в "Анализи" на "Свобода за всеки". Но да се твърди, че в българския сценарий няма съветска следа, простете, е наивно. За следващия голям процес през 1979 г. също има съветска следа.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Пламен Йорданов
-22 #28 Пламен Йорданов 10-03-2015 16:39
Твърдението на богоизбрания направо присна реваншиста Пеев в ъгъла.
Това доказва и твърдението на Анастасис, че Пеев го е яд на всички за абсолютният си провал.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Ганчо Михайлов
-22 #27 Ганчо Михайлов 10-03-2015 16:30
На Пеев нещо се затегна обръча около врата му?
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
bogoizbrania
-22 #26 bogoizbrania 10-03-2015 14:10
Г-н Пеев, проблема на вашата логика е в твърдението ви, че процесите срещу протестантските пасторите и дори други вероизповедания като католици, са свързани с Москава, което не така. Възрастта ми е почти колкото вашата, учил съм в руско училище, директорката бе част от някаква украинска мафия, дори в казармата бях в поделение за сателитна връзка с червената армия и много добре си спомням какво ги интересуваще съветските другари.
Обвинението в шпионаж в поза на САЩ за следене на съветските войски е не просто клеветническо за обвиняемият, но има и определена политическа цел за времето си. Осъдените пастори, а след това и католици са само съпътстващи жертви на съвсем други цели на местните другари, които както може да се разбере в последствие не бяха одобрени от Москва.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Емилия Христева
-21 #25 Емилия Христева 10-03-2015 12:38
За пореден път се убеждавам,че по-нагла и скандална личност от Вениамин Пеев едва ли има в българският евангелизъм.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Марин Трайчев
-21 #24 Марин Трайчев 10-03-2015 09:30
Пеев и неговите поддръжници обиждат на ляво и на дясно, а когато някой им каже истината го изкарват по-черен от дявола. Пеев е една провалена личност и яростно търси реванш и признание след като така скандално е сменил цяла. дозина деноминации.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Aнастасис
-21 #23 Aнастасис 10-03-2015 09:10
Не позна.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Надежда Петрова
+20 #22 Надежда Петрова 10-03-2015 09:00
Тоя трол Анастасис е Тихчев. Където се появи в интернет все съска вместо да чете поне Библията и да се научи да проповядва. То е ясно че други книги не чете. Явно говори неподготвен пред своята групичка не по темата както приказва тук. Убедих се като чета горните глупости че пасторите на някои секти са повечето такива. По нищо не приличат на Иисус Христос и своите учители като Васил Зяпков, например.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Aнастасис
-21 #21 Aнастасис 10-03-2015 07:36
Апропо, с Банков сте лика прилика.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Aнастасис
-21 #20 Aнастасис 10-03-2015 07:27
И други ви писаха, че вие не сте човека, който може да взима отношение по въпросите на съборната общност.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+19 #19 Veniamin Peev 10-03-2015 06:40
Драсканиците са на такива интернет чатери като лицето "Анастасис", което няма доблестта да излезе публично с истинското си име.

На д-р Стефан Банков книгата "Досието - от двете страни на Желязната завеса" също не съдържа "драсканици", а автентични документи за ПРЕДАТЕЛСКАТА РОЛЯ на АГЕНТИТЕ НА Съюза на петдесетните църкви в България - наложените от комунистическат а власт "председатели", които от А. Динов до В. Вирчев са все СЛУЖИТЕЛИ на богопротивната тоталитарна власт.

Ако Вие, агент "Анастасис", имате въпрос по темата на горната статия, която е публикувана, поставете ги. Ако нямате, моля, идете да чатите на друго място.

Д-р Вениамин Пеев
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Анастасис
-22 #18 Анастасис 10-03-2015 06:26
Тия драсканици на Пеев ми напомнят много на стила на Стефан Банков в неговата книга "Досието - от двете страни на Желязната завеса." Същият хаплив, тщеславен и компрометиращ стил.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+21 #17 Veniamin Peev 09-03-2015 17:13
Последният коментатор ме смущава с псевдонима си "богоизбрания", който не приемам и не мога да използвам като обръщение.

Не виждам нищо трудно в логически смисъл в цитата, който сте използвал. Но нека го кажа по-просто.

Първо, никъде не съм казвал, че СССР са скъсали дипломатически отношения със САЩ. Това, което казвам - на основание на исторически факти - е, че българското комунистическо правителство скъсва дипломатически отношения със САЩ за 10 години, следвайки диктовката и сценария за "пасторския процес" на сталинисткия СССР. Нека не забравяме, че данните за разположението и придвижването на съветските войски след 1945 г., които някои пастори са "събирали" и "предавали" на американското разузнаване, както твърди Прокуратурата и Народният съд, са една от главните причини да се искат доживотни присъди за четиримата водачи и тежки 15-годишни и 10-годишни присъди на други пастири. Предполагам, че не сте запознат с текста на Присъдата, произнесена на 8 март 1949 г., но там го пише.

Второ, изрично съм подчертал, че цялостната "анти-империали стическа" политика на комунистическат а власт включва в дългогодишни сценарии поредица от религиозни процеси. След "пасторския процес" и още четири по-малки протестантски процеси, властта се насочва срещу Католическата църква в България именно поради връзките ѝ със западния свят. Нанася се унищожителен удар на религиозни институции, външни мисии, дружества, просветни институции и т.н.

Трето, що се отнася до показанията на п-р В. Зяпков, в които той намесва фигури от дипломатическия корпус на САЩ, те се оспорват от американците. Ясно съм цитирал изказани мнения, че данните "не отговарят на истината". Но българските власти нямат намерение да търсят уточнявания на данните и се втурват в безумната посока на усилване на напрежението. Партийните лидери си мислят, че щом Сталин ги подкрепя, то няма значение с коя от великите международни сили си разваляме отношенията. Да, но тази безумна политика доведе страната ни до икономическа, политическа и морална криза в продължение на половин век.

Не знам на колко сте години, но аз съм свидетел на пораженията на тоталитарната система през по-голямата част от съществуването ѝ.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+22 #16 Veniamin Peev 09-03-2015 16:49
Най-напред ще отговоря на питането на г-н Мартин Петров за принадлежността към масонството. Тук тази тема не се разглежда. Ако желаете, посетете другата статия за п-р Зяпков и масонството, която е публикувана на адрес:
pastir.org/news/14246

Там можете да зададете въпроса си и можете да прочетете мнения на други коментатори по тази тема.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
bogoizbrania
-24 #15 bogoizbrania 09-03-2015 16:25
Цитат
- - -
Разбира се, ГЛАВНАТА ПРИЧИНА за скъсването на дипломатически отношения е цялостната политическа линия на комунистическот о правителство, продиктувана от сталинистка Русия (СССР).
- - - -
Нещо не мога да схвана логиката на вашият извод, СССР не прекъсва дипломатически взаимоотношения по това време, както и изобщо.
Подобен акт означава нещо наистина сериозно от страна на местните червени дерибеи, не просто неудобен проповедник. От Москва едва ли са знаели изобщо за Зяпков, мисля че се досещам за какво точно са замислили червено-кафявит е политици и то е било наистина нещо страшно.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Димитър Цанкпе
-24 #14 Димитър Цанкпе 09-03-2015 12:49
Мисля, че В Пеев няма моралното право да взима отношение по каквито и да е въпроси и личности от СЕСЦ, след като така скандално е напуснал тази деноминация.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Мартин Петров
-26 #13 Мартин Петров 09-03-2015 10:22
Г-н Пеев, дори и някой да е масон, какво от това?
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+22 #12 Veniamin Peev 08-03-2015 08:14
Правилният отговор на горния въпрос е, че "пасторският процес" е една от главните причини за дипломатически сътресения между НР България и Великобритания и САЩ. А това е така, защото подсъдими като п-р В. Зяпков публично заявяват, че британски и американски служители в легациите са изисквали той да създаде "шпионска мрежа" у нас и да се изнасят данни, представляващи "държавна тайна". Според чуждите дипломатически представители обаче, което личи от публикуваните вече секретни телеграми от онова време, изнесените данни на подсъдимите пастири, не са били коректни.

Разбира се, ГЛАВНАТА ПРИЧИНА за скъсването на дипломатически отношения е цялостната политическа линия на комунистическот о правителство, продиктувана от сталинистка Русия (СССР).
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
bogoizbrania
-21 #11 bogoizbrania 07-03-2015 21:39
Правилно ли разбрах за прекъсването на дипломатическит е отношения със САЩ? П-р Зяпков бил главната прична?
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+22 #10 Veniamin Peev 05-03-2015 19:27
Много моля коментиращите под тази статия да не превръщат пространството под нея в чат-форум. Който има да каже или да пита нещо по темата, е добре дошъл. С лабилни лица като г-н Атанас Тихчев няма да се занимаваме. Той е блокирван и в други форуми и ако продължава да говори глупости, ще бъде блокиран и тук.

Темата за проблемите, създадени от многословието пред следствието и в съдебната зала през февруари-март 1949 г., изискват сериозност и отговорност. Моля да се произнасят читатели, които я разбират.

Д-р Вениамин Пеев
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Надежда Петрова
+22 #9 Надежда Петрова 05-03-2015 18:54
Еййй, нарцисизмът е нелечим, Тихчев!!!
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Атанас Тихчев
-26 #8 Атанас Тихчев 05-03-2015 18:52
Това е последен път, когато взимам отношение. Разбирам, че Пеев и сие са ми под духовното, интелектуалното и морално ниво. Делата на всеки говорят ясно. Виие сами си правете изводите.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Надежда Петрова
+22 #7 Надежда Петрова 05-03-2015 18:50
А, така ли?! Значи си възпитаник на "Логос", Тихчев? Още един голям минус за теб , но и логично обяснение защо говориш толкова злобно и невъзпитано.
И едно малко уточнение: обида се отправя към лице, не към предмет (какъвто е всяка една книга). Просто за информация.
И един съвет, Тихчев: колкото и да си вбесен, първо си прочитай написаното и после го публикувай!
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Атанас Тихчев
-24 #6 Атанас Тихчев 05-03-2015 18:33
Само не ми преиначавай думите. Никъде не съм казал, че Зяпков е масон.
Второ, в Логос се представих на ниво, а спречкването ми с теб тогава беше относно твърденията ти, че историята за Йона е мит. Ссега говориш така защото те е яд, че тогава те отстраниха.
Също така, искам публично да изразя възмущението си, че обиждаш книгата "Вестители на истината", с което прозира личното ти отношение към нейният автор. Ако ти е къса пметта ввиж как започва статията ти в Пастир орг.
На последно място мога да кажа, че не прави чест на един теолог да се занимава с такива пошлости.

виж как за
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Надежда Петрова
+24 #5 Надежда Петрова 05-03-2015 18:23
Тихчев, доколкото знам, д-р Пеев не е от хората, на които "не им стиска да отговарят". А ако те притеснява достоверността на твърденията в тази статия, чети изворите, които са използвани за написването на този материал. Или нямаш време за сериозни документи?
Тук става дума за история, която очевидно на теб не ти е известна. Има факти, които са доста интересни за историята на евангелските деноминации. Тези хора с положителните си или отрицателни действия са писали историята. Едва ли досега някой е писал за отзвука на първия пастирски процес извън България и за дипломатическит е взаимоотношения , повлияни от него. Аз поне досега не съм попадала на подобна информация и съм доволна, че мога да прочета нещо по тези въпроси.
Стига с този уличен тон на говорене, Тихчев; където и да се появиш, говориш по един доста просташки начин. Освен неприязън и омраза към автора на тази статия не показваш никакво сериозно отношение към материала. Пробвай се да кажеш нещо смислено, ако ти се получи!
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+21 #4 Veniamin Peev 05-03-2015 18:02
Г-н Атанас Тихчев показва с трите си прости изречения, съчинени и написани в рамките на 2-3 часа, че разполага с много време за размисъл. Чудя се обаче защо не си изразходва времето като "конгрешански пастор" за подготовка на неделни проповеди, а обикаля като метеор из интернет пространството и се намесва по теми, които не разбира. Но той си беше такъв и като ученик в БА "Логос" - все срещаше трудности при разбирането на учебния материал!

Тук не става дума за "масонството в българския евангелизъм". Темата разглежда проблемите, които създават некоректните показания на п-р Зяпков в дипломатическат а сфера. За такава тема г-н Атанас Тихчев видимо няма нито подготовка, нито изискуемия капацитет, за да разсъждава по нея. Темата съм разгледал въз основа на автентични документи, които имат историческа стойност, както и направените анализи. Въпросчетата на г-н Атанас Тихчев не са на необходимото историческо ниво. Такива въпросчета са за "чат форумите", не за "Свобода за всеки".

Що се отнася до набеждаването на п-р Зяпков от страна на конгрешанския п-р Атанас Тихчев в "масонство", то това не отговаря на истината! Твърдя, както съм посочил в друга статия за п-р В. Зяпков, че той е бил търсен от масони евангелисти и е бил склонен да стане масон, но не е станал. Ще го кажа просто, та дори г-н Атанас Тихчев да го разбере: "П-р Васил Зяпков не е станал масон!" В конгрешанската деноминация обаче е имало масони, както свидетелстват някои документи и показанията на самия п-р Зяпков. За някои от тези масони има потвърждения в Списък на българските масони (до 1937 г.), както и в Истории на българското масонство.

Статията тук обаче не се занимава с "масонската тема"!

Д-р Вениамин Пеев
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Атанас Тихчев
-23 #3 Атанас Тихчев 05-03-2015 13:53
Май не ти стиска да отговориш?!
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Атанас Тихчев
-25 #2 Атанас Тихчев 05-03-2015 10:52
Как стана така, че точно твоите "открития" са най-достоверни?
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Атанас Тихчев
-25 #1 Атанас Тихчев 05-03-2015 10:32
Пеев, тази статия има ли отншение към обвиненията ти, че п-р Зяпков е масон? Ако е така, то твърденията и аргументите ти звучат смехотворно.
Цитиране | Докладвай на администратор
 

Добавете коментар

Правила при коментиране- линка вляво, синьото поле!


Защитен код
Обнови