Анализи

Печат

Опасната „игра” на ДС със съдбите на петима български евангелисти

Вениамин Пеев

Тази година се навършват 35 години от съдебния фарс през 1979 г. срещу петима петдесетни вярващи, който е бил подготвян старателно от службите на ДС с „благословията” на ЦК на БКП в продължение на повече от десетилетие. Този процес – дело № 5121/1979 г. – бе гледан на първа и втора инстанция в Софийския съд, което самó по себе си подсказва за намерението на комунистическите власти да вдигнат колкото се може по-голям шум у нас. Обвиненията бяха отразени на 31-ви октомври 1979 г. в централната преса и вестниците на окръжните градове Пловдив, Бургас, В. Търново и Русе. Главната цел на този процес бе да бъде „нанесен удар на петдесетната секта в НРБ и задграничните религиозни централи”.3 Това намерение е засвидетелствано буквално в някои документи от архива на Управление VI-ДС. Разбира се, за всички нас, които сме все още живи свидетели на случилото се през онова не много далечно време, това не беше тайна. Интересно е обаче за всеки изследовател на архивите на ДС да прочете признанията на самите офицери, които твърде самозаблуждаващо се са си повярвали в абсолютната и дори вечна „професионална конспиративност”. Очевидно те, въпреки че са работили „по линията на протестантските секти”, не са били запознати с библейско-християнския принцип, че „няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе наяве” (Лук. 8:17; срв. Марк 4:22). Разкриването на архивите на ДС от близкото минало предоставя потресаващи факти за гавра с човешкото достойнство в името на една антихуманна идеология и жалкия стремеж към кариеризъм на често посредствени хора.

На този съдебен фарс в София, с който се посегна грубо към пет човешки съдби, станаха веднага ясни важни неща. За тях ще говоря от първо лице по-долу, защото съм пряк свидетел на развитието на делото и неговия завършек. Най-напред, бе развенчано антихуманното лицемерие на комунистите, които тръбяха наляво и надясно, че „човек за човека е брат и приятел”. В съдебната зала присъстваха стръвници и беззащитни граждани на България, които рязко се различаваха по това, че първите бяха озлобени безбожници, а вторите бяха кротки жертви, уповаващи се само на своя Бог. На второ място, лъсна с цялата си грозота фарисейското лицемерие на някои ръководители на Петдесетната общност, които лакейнически превиваха гръб пред съдиите и присъстващите „победители” от страна на ДС. Те бяха захвърлили на стръвниците своите събратя, защото видимо никога не бяха разбрали Христовите думи: „Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил” (Йоан 15:18). По време на този съдебен фарс мнозина видяхме нагледните изяви на смирение и омраза, на християнско мъжество и предателство на християнските принципи.

Десетилетната „игра” на ДС със съдбите на евангелистите

Съдебният състав на Софийски градски съд, следвайки повелята на ЦК на БКП и ДС2, произнесе на първа инстанция особено тежки ефективни присъди над петимата обвиняеми, доведени в съдебната зала. По-късно, на втора инстанция, някои от присъдите бяха намалени благодарение на мощната международна реакция в Европа и САШ. Осъдени на тъмничен затвор бяха: п-р Георги Тодоров Генчев (В. Търново) - 3 г., Натанаил Василев Цачев (Троян) – 3 г., Димитър Иванов Жеков (с. Ахелой, Бургаско) – 1 г. и 6 м., Банчо Колев Банчев (Бургас) – 4 г. и 6 м. и Петър Иванов Янев (Бургас) – 1 г. (при първоначална присъда 5 г.). Присъдите бяха наложени на основание чл. 250 от НК за „финансови” и „митнически нарушения”, но в действителност, както признават началниците на ДС в един по-ранен документ (14.09.1977), целта е била „пресичане дейността на „Славянска религиозна мисия”, използваните български граждани за изпълнение на нейни задачи и нанасяне удар на Петдесетната секта”.1 Тъй като петимата евангелисти безстрашно са участвали в създаването на цяла мрежа от повече от 25 сътрудници на чуждестранни християнски мисии, занимаващи се с разпространението на християнска литература (Библии, Нови Завети, богослужебни книги и др.) и социална дейност в страната ни и други бивши социалистически страни, то ДС със съдействието на КГБ предприема добре планирани контрадействия. Целта на службите е била не да бъдат „наказани” участниците в тази религиозна конспиративна мрежа поради „нарушаване” на родните закони, а да бъде смазана просветителската им дейност, да бъдат сплашени ревностните евангелисти до смърт, да бъде обезличено будното християнство. Комунистите бяха стреснати от широкия мащаб на тази дейност и неведнъж в техните рапорти, планове и писма ще срещнем алармиращата констатация, че „дейността се разраства”.

Когато човек се занимава с четене на огромния архивиран материал на службите, работещи „по линията протестантски секти”, една подробност предизвиква огромно възмущение у мен. Своите занимания с доносничество, подслушвания, четене на лична кореспонденция, сплашвания, филтрации и тям подобни офицерите на ДС описват като „игра”. Нека цитирам: „в продължение на няколко години съвместно с органите на КГБ се провежда оперативна игра със “Славянската религиозна мисия”. Своевременно са разкривани замислите и провежданата дейност на „Мисията” както в НРБ, така и в СССР”4. Какъв вид „игра” е това? На „стражари и апаши”? Или пък това е „шахматна партия”, в която офицерите на ДС играят винаги с белите фигури, а евангелските християни – с черните? Много странно впечатление прави високото самочувствие на ДС, които – ако приемем за образец на тяхното мислене втората алегория за „шахматната игра”, – са гледали на себе си като на ненадминати гросмайстори... От личен опит мога да кажа, че техните опити за агентурни действия почти веднага бяха разгадавани от евангелските християни. Братя Попови, които са активните функционери в „Славянската религиозна мисия” и създатели на мрежата от сътрудници в България, неведнъж предупреждават своите български приятели, че писмата им се отварят от службите и телефоните им се подслушват. Един мой близък роднина, който нямаше особено образование и не претендираше за агентурен опит, много скоро се досети през 1979 г., че домът му е подслушван, защото забеляза, че на улицата пред тях в продължение на няколко вечери спира една и съща непозната кола и фаровете се гасят, без да слиза някой от нея. След това при разпитите в приемната на МВР неговите думи, казани пред близките му у дома, се цитираха много точно. Очевидно недобре обмислените „шахматни” ходове на агентите са станали достояние на техните началници, защото се налага първите да дават обяснения пред тях, че са постъпвали в четенето на писмата и подслушванията си „професионално” и не знаят как потърпевшите са се досетили за това.

Както и да са си представяли своята „игра” офицерите на ДС, тя беше много коварна и опасна. „Играчите” погазваха всички човешки и етични норми. Те бяха готови на всяка цена и с всички средства да изкопчат нужните им парченца информация, за да изкарат мисията си „успешна” и „народополезна”. Техният подход към правилата на „играта” бе да няма никакви правила! Победата според тях трябваше да бъде извоювана, дори да бъде „пирова”.

Методите в опасната „игра” на ДС със съдбите на евангелистите

От архивираните Планове за провеждането на агентурна дейност срещу дейците на „Славянската религиозна мисия” и други действащи християнски мисии у нас е видно, че ДС е организирала централно от София една мащабна операция, която трябвало да завърши със съкрушителен удар върху цялата петдесетна общност. Затова централата на ДС търси постоянно координираща връзка с Окръжните управления на МВР и техните служби на ДС в големи окръжни градове като: Пловдив, Бургас, В. Търново, Ловеч и Русе.5 Така например, от бургаския район е подготвен и внедрен един от най-разрушителните агенти на мисионерската дейност у нас и в чужбина, закодиран с агентурния псевдоним „Димов”. Знае се, че той е евангелистки представител, познавал е много евангелисти и за радост на офицерите на ДС се ползвал с доверието на братя Попови в „Славянската религиозна мисия” в Швеция и мнозина доверчиви български евангелисти.

Именно този „внедрен агент” е използван като главно действащо лице в опасната „игра” на службите. Той обаче не само дава сведения на ДС, за които получава крупни парични възнаграждения от агентурните каси. Той е използван и като преносител на християнска литература, размножителна техника и крупни суми в България с насърчението на самите служби. Целта е да бъдат заловени крайните получатели. С други думи, ДС създава сценарий за вплитане на доверчиви евангелисти в нарушения, като получава информация за поведението на попадналите в капана хора, след това ги обявява като „закононарушители” и ги предава с огромна доза на ехидство на следствените и съдебни органи. ДС подвежда нищо неподозиращите евангелисти и после потрива доволно ръце пред ЦК на БКП, че са засекли и смазали една голяма „вражеска диверсия” срещу милата ни комунистическа татковина.

Нека цитирам някои планирани мероприятия на ДС, които целят заблуждаване и подвеждане на вярващи хора за извършване на закононарушения. В една от многобройните задачи, които се поставят на аг. „Димов” с цел подвеждане на доверчиви евангелисти, е наредено (коригирал съм правописните и пунктуационни грешки на оригиналния текст – б. м.): „1. Агент „Димов” да предаде парите, предназначени за ... на Банчо Колев Банчев, за да ѝ ги занесе и предаде. Да задължи Банчев да проведе с нея разговор и изясни какви въпроси я вълнуват в момента. Да проведе беседа и я успокои, като ѝ каже, че не бива да правят избързани работи – необмислени постъпки, а да се действа разумно и тактично. Да я помоли каквито трудности среща и въпроси за решаване, да му се обажда, за да ѝ помогнат. 2. С оглед протоколиране дали размножителният апарат е в Георги Тодоров, агентът да го посети във В. Търново. Отиването си да мотивира, че иска да провери дали са започнали да печатат материали и как работи апаратът. Да му обърне отново внимание, че апаратът не бива да се предава на никой друг и че трябва да се ползва и съхранява лично при него”.6 Тези задачи на внедрения агент са формулирани от ген. майор ..., който видимо създава сценарий, подтикващ чрез агента само една година преди съдебния фарс през 1979 г. евангелистите п-р Георги Тодоров и Банчо Банчев да извършат деяния, за които ще бъдат впоследствие съдени. За това свидетелстват императивните изрази: „да задължи Банчо Банчев” и да подведе п-р Тодоров при посещението си, като го убеди, че размножителният апарат „не бива да се предава на никой друг и че трябва да се ползва и съхранява лично при него”. Последната инструкция показва опасенията на ДС, че ако размножителната техника отиде на друго място без знанието на агентите, няма да има необходимото „веществено доказателство” за „вражеската дейност” на евангелския пастир, който не е заподозрял коварното намерение на тайните служби.

Подтикващите към закононарущения действия на агентите обаче не винаги са били успешни! Ще цитирам един документ, който ясно показва разочарованието на ДС, че не са могли да подведат един друг български пастир, който е бил сътрудник на „Славянската религиозна мисия”. Същият аг. „Димов” посещава в дома му евангелския пастир в гр. Русе ... По време на разговора агентът казва от името на Ладин Попов, че той искал писмена информация за положението в църквата. Няма съмнение, че подадена писмена информация за състоянието на църквата в града, която по онова време беше преследвана от ДС, би се таксувала като „шпионско сведение”, излизащо извън граница, което службите биха използвали срещу пастира. Затова, съобразявайки евентуалната опасност, русенският пастир не се поддал на провокацията. „Той отказал да напише писмо и да даде информация – пише в документа, като заявил, че той бил божи работник и това представлявало голяма опасност за него”.7 Така агентът, който предал на офицерите на ДС буквално проведения разговор, си отишъл с празни ръце.

В своята опасна „игра” със съдбите на обикновените български граждани ДС си служи многократно с планирани клеветнически мероприятия. Агентите не се свенят да бръкнат с мръсни ръце дори в личния и интимния живот на онези, които не са се поддали на тяхната обработка и са останали лоялни на своята вяра и християнски принципи. Офицерите събират сведения за роднински и любовни връзки, за сексуални наклонности и т.н. Архивите на ДС разкриват отвратителни по своите формулировки инсинуации, за реализацията на които ангажират не само невярващи, но и вярващи хора. За две от лицата, които са играли много активна мисионерска роля в „Славянската религиозна мисия”, плановиците на компрометиращите мероприятия създават цяла мрежа от българи и чужденци, които в продължение на години трябва да разпространяват клевети за „аморалното” им поведение. Тези клевети трябва да станат достояние на пастири и редови евангелисти както в България, така и в чужбина. Но за да не бъда голословен, нека цитирам: „Т. 7. Ще се продължи провеждането на мероприятия за компрометирането на ... сред вярващите в нашата страна и задграничните религиозни централи и организации. За целта чрез някои членове от ръководството на секта ще се предоставят компрометиращи материали на американския пастор Уилям Буркет и др., които да ги ползват при разобличаването на ...”.8 Тук става дума за клеветническото мероприятие за някои лица да се пусне слухът за хомосексуална насоченост, защото службите знаят, че християнският морал не приема такива неща. Проблемът обаче е в планираната клевета от ДС, защото слухът не отговаря на истината!

„Играта”, която висши и нисши офицери на ДС, подпомогнати от платени и доброволни агенти и сътрудници, са „играли” в продължение на десетилетия срещу често неподозиращите това евангелски християни, е била изключително опасна и антихуманна. Тя хвърля кал върху имена и авторитети, смазва човешки животи и разбива семейства. В тази „игра” на „стражари и апаши” няма правила, защото няма никаква почтеност и справедливост. В нея има подлости и коварство, клевети и омрази, кариеризъм и беззаконие. Това дори не е „шахматна игра” от треторазреден тип, защото демонстрира не интелигентност и гросмайсторска комбинативност, при която по-добрият изпреварва ходовете на противника, а варварско и неморално нахлуване в чуждата територия от позицията на грубата и просташка сила. Това е престъпната „игра” на палачите с техните беззащитни жертви. Затова не само българските евангелисти, но цялото ни българско общество не бива никога повече да позволяваме появата на подобни „играчи”! Съдебният фарс срещу петимата български евангелисти – Тодоров, Цачев, Жеков, Банчев и Янев – не бива никога да се повтаря у нас!


Д-р Вениамин ПеевД-р Вениамин Пеев е роден в гр. Русе (1950). Завършва Богословския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” (1978 г.). Защитава докторска дисертация по философия в НБУ (2009 г.). Главен редактор е на Годишника на ВЕБИ от 2009 г. Последните му публикации са монографиите: Съвременни богословски системи (от Просвещението до наши дни). С., “Бъдеще и надежда”, 2009; Жан Калвин: философско-теологични аспекти на Реформацията. В. Търново, “Абагар”, 2011; Християнство и философия: проблемът за сътрудничеството. В. Търново, "Абагар", 2012; Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието. В. Търново, "Абагар", 2014. Отговорен редактор в екипа на „Свобода за всеки”.


Бележки

1. Предложение относно предаване в архива на отд. 03 ДС (Рег. № 1259 от 27.01.1981 г.), стр. 2.

2. Пак там.

3. Предложение относно извършване на реализация с арест и следствие (Рег. № 7863 от 14.09.1977), стр. 3.

4. Пак там, стр. 2.

5. Докладна записка от н-к отдел III (26.06.1978 г.).

6. Сведение относно дейността на мисионерите на „Славянската религиозна мисия” в НРБ: Георги Тодоров Генчев, Петър Иванов Янев, Банчо Колев Банчев, Димитър Иванов Жеков и др. (03.07.1978), стр. 5.

7. Справка за осъществен контакт на аг. „Димов” с ... евангелски пастор в гр. Русе (25.12.1975), стр. 31.

8. План относно провеждане на оперативни мероприятия (06.02.1970), стр. 3.

Коментари   

 
п-р Янко Добрев
+19 #21 п-р Янко Добрев 30-10-2014 18:21
Отново адмирации на колегата Пеев за огромният труд да изважда важни исторически истини.Не трябва да се забравят библейските герои и антигерои от комунизма.Някои са още живи.Новото поколение пастири трябва да се запознаят внимателно с тези факти.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+19 #20 Veniamin Peev 28-10-2014 17:24
Адвокат Нехризова, явно не сте чела статията ми, която се опитвате да коментирате със замах... Там ясно е казано, че аг. "Димов" е евангелист! Затова Ви прилагам цитат от статията по-горе:

"Така например, от бургаския район е подготвен и внедрен един от най-разрушителн ите агенти на мисионерската дейност у нас и в чужбина, закодиран с агентурния псевдоним „Димов”. Знае се, че той е евангелистки представител, познавал е много евангелисти и за радост на офицерите на ДС се ползвал с доверието на братя Попови в „Славянската религиозна мисия” в Швеция и мнозина доверчиви български евангелисти."

Що се отнася до "документите по делото", мога да Ви уверя, че са търсени по надлежния ред в архива на Софийски съд, но има отказ те да бъдат показвани. А статиите, за които Ви насочих, отразяват огледално директивите на ДС, което подсказва на умните хора, че и прокуратурата и съдът отразяват тези директиви като ехо. Добре би било да се вслушвате в онова, което се каза дотук по този проблем.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Р.Нехризова
-6 #19 Р.Нехризова 27-10-2014 23:02
Мисля, че имаше международен натиск заради този процес. Не можеш да осъдиш човек заради подарък от годеницата.
Колкото до статиите, те не са толкова интересни колкото материалите от делото.
А колкото до внедрения агент, като не можете да разкриете името поне кажете дали е врeтешно лице-евангелист или внедрен от вън нарочен агент.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+16 #18 Veniamin Peev 27-10-2014 07:09
Благодаря Ви, адв. Нехризова, за коментара и за поставените въпроси "по същество"!
Да, има информация в по-късните броеве на сп. "Антени" за процеса, но статиите за протичането на делата срещу петимата обвиняеми с журналистически описания са в централните вестници "Антени" (седмичник) и "Отечествен фронт" (ежедневник) от дата 31 окт. 1979 г. По същото време и на 1 ноември излизат огледални писания в пресата на окръжните градове Пловдив, В. Търново, Бургас и Русе. Тези писания отразяват почти буквално данните, събирани от офицерите и агентите на ДС. Обвиненията са за "финансови" и "митнически престъпления". При желание можете да намерите статиите в НБ "Св. св. Кирил и Методий".
Вярно е, че са иззети лични вещи, въпреки представените документи за закупуването им и обясненията и свидетелските показания, че са подарени от близки хора и приятели, какъвто е случаят с пръстена на П. Янев. ДС в този случай си противоречат, защото след излизането от затвора Янев е пуснат да отиде във Финландия, където се оженва за жената, която му е подарила пръстена и заживява там.
Ще посоча и друг пример. П-р Георги Тодоров е закупил пишеща машина "Бисер" в магазин в Югославия и представя на съда документ за това и платена митническа такса. Когато обаче я изисква след приключване на делото с молба № 1814/24.04.1980 от прокуратурата да му бъде върната, прокурорът Симеонов отказва с писмо, като се аргументира, че тя била "отнета в полза на държавата съгл. чл. 250 ал. IV от НК". Също така е отнета "в полза на държавата" подарената на Тодоров самобръсначка "Филипс". У мен като дилетант в правото възниква въпросът, ако агент на ДС или някоя секретарка на ЦК на БКП е ползвал/а като държавен служител "законосъобразн о" отнетата пишеща машина "Бисер", то кой ли се е бръснел "законосъобразн о" с отнетата самобръсначка "Филипс"? И кой ли е продължил да носи "законосъобразн о" отнетия от П. Янев годежен пръстен?...
Като адвокат, Вие бихте могла да отговорите по-добре на наивни въпроси като тези.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Р. Нехризова
-7 #17 Р. Нехризова 26-10-2014 20:06
Приемам обвинението на г-н доктора и си поделяме неджентълменств ото поравно.
Нека се върнем към темата. Спомням си, че бях прочела някакво списание, може би притурка на в. Антени, но в много по-късен момент. Вероятно към 86-а , 87 -а година и в него бяха описвани както подробности от процеса, така и подробности от следващи действия спрямо Белослав Беловарски.
Един от моментите,които запомних е че Петър Янев е осъден за годежен пръстен, изпратен от годеницата му..
Ще помоля г-н Пеев да даде повече подробности относно обвиненията и фактите около процеса.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+10 #16 Veniamin Peev 26-10-2014 18:19
Г-н Страхил Иванов поставя много сериозни проблеми за дискусия.
Първо, председателите на Петдесетния съюз реагират негативно срещу обвиняемите на процеса, като действително определят тяхната самопожертвуват елна дейност като "грешка" и се дистанцират от нея. "Срамната страница" е именно поведението на председателите - Зарев и Желев. Ще цитирам изказването на Зарев пред журналист на седмичника в. "Антени": "Шестимата обвиняеми са нарушили законите на страната. Затова смятам, че трябва да бъдат съдени в съответствие със закона и да изтърпят такова наказание, каквото съдът определи" (Антени, бр. 14, 31 окт. 1979 г.). По-късно Зарев уволнява колегата си п-р Георги Тодоров, от когото е получавал Библии, "съгласно чл. 10 от Закона за вероизповедания та поради получена присъда и изтърпяване на наказание", въпреки че п-р Тодоров не е назначен като такъв "на основание Закона за вероизповедания та". Тогавашният зам. председател Динко Желев пък демонстрира "братски" отношения с един от режисьорите на процеса - полковник от ДС в коридора на Софийския съд и се хвали с това пред свои колеги пастири. Динко Желев има любопитна роля във връзка с този процес - но това е друга, още по-мрачна тема.
Що се отнася до разкриването самоличността на аг. "Димов", аг. "Горанов", аг. "Соколов" и прочее десетки агенти, които са били марионетки на ДС тогава и са виновни за озлочестяването на петимата евангелисти, получили ефективни присъди, Законът е категоричен - не разрешва това, дори някои хора да знаят за кого става дума. Рано или късно обаче, когато мине давността, техните истински имена ще "лъснат" и Тогава ще се изпълнят думите: "Зная делата ти... Ще те повърна из устата си" (Откр. 3:15-16). Защото става дума за ... евангелисти...
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Страхил Иванов
+13 #15 Страхил Иванов 26-10-2014 16:48
[25.10.2014 г. 18:07:25] strahistotel: Поздравления за статията д-р Пеев!
Искам да попитам,този процес ли беше наречен „срамна страница от историята на църквата” в книгата на Иван Зарев? Спомням си , че когато преди години четох „История на Евангелските петдесятни църкви в България 1920-1989”, този момент остави доста неприятно впечатление в мен, тъй като знаех , че осъдените са невинни. Извинявам се , ако цитатът ми е неточен, но цитирам по памет.
А адвокат Нехризова с право пита, кой е агент Димов.
Защо законът не позволява на изследователи като д-р Пеев, да оповестят имената на „Димовците”?
Разсекретяването на досиетата на пасторите-агент и се оказа „буря в чаша вода”, точно защото „Димовците” все още са на възлови позиции в различните съюзи и парацърковни организации.
Борбата за ”чисти ръце” в деноминациите се сведе до лицемерно деклариране на непринадлежност към ДС на новите ръководства, а „ играчите” дърпат конците зад кулисите!
Срамно е на амвоните, от които са проповадвали мъчениците, да бръщолевят ”Димовци” и потомците им по кръв и „призвание”!
Няма ли възможност да се инициира промяна в законодателство то, с която да разсекретят досиетата на всички свещенослужител и, независимо от какво изповедание са?
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+14 #14 Veniamin Peev 25-10-2014 10:38
Не бързайте да се обиждате, г-жо Нехризова!
Това, което пишете сега, трябваше да го кажете ясно в самото начало - че говорите за изплашени хора от онова време след промените, а не да пояснявате какво значи "параноя" и да създавате предубеждението , че статии като горната поддържат нейния огън. Що се отнася до джентълменствот о, държа да подчертая, макар и да съм до фанатизъм прям и конкретен, че все пак гледам на себе си като на джентълмен. Забравихте ли, че Ви дадох своята визитка през м. август и Ви предложих да се срещнем за по-продължителе н разговор по тази тема? Досега не сте ми се обадила, а Вие като дама трябваше да ми върнете жеста с Ваша визитка, което не направихте.
Е, радвам се, че в дебата - като в съдебна зала! - стигнахме до единодушното прокурорско-адв окатско мнение, че ОБВИНЯЕМИЯТ ДС е виновен по всички параграфи: почтеност, хуманност, справедливост и т.н. При такива случаи "прокурорът" и "адвокатът" не си ли стискат ръцете?
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Р.Нехризова
-12 #13 Р.Нехризова 25-10-2014 09:48
Вие или не четете какво пиша, или забравяте какво сам сте написал.
Моят отговор е продължение на вашата теза за методите на ДС : инсинуации, клевети, провокации. Допълвам изказаното от вас като разказвам лични впечатления от времето когато и аз бях младеж, за това как младежите взаимно се подозираха. Става въпрос за младежи около 14-18 годишни тогава, а някои и малко по-големи.
Като продължение на това, изтъквам факта че някои от тези младежи, които сега са зрели хора, още носят онзи страх от преследване и че сега, в днешно време този страх вече звучи параноично от устата на човек, който живее скромен, затворен и тих живот.
Мнението, което изказах първоначално беше изцяло в подкрепа на вашето становище, което вие не само не оценихте, ами и скочихте да се заяждате.

Обяснявам какво съм искала да кажа заради другите читатели, а не в отговор, защото приключих разговора си с вас, най-малкото защото съвсем неджентълменски не спазихте обещанието си да ме допуснете до нормална дискусия.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+10 #12 Veniamin Peev 25-10-2014 09:19
Е, по-кротко, моля Ви, г-жо юрист Нехризова!
Дотук сприхавите реплики личат в коментарите на читателя с агентурен псевдоним "Higgins" и в някои от Вашите коментари. Уважавайте сериозните и съществени коментари, моля - нали това се прави в съдебните зали. Лично аз представям факти и цитати, а вие говорите за това което били рекли "пенсионери, домакини, хора без особено влияние върху другите". Това е популизъм. Във Вашата "сприхава" характеристика не се вписва нито един от коментаторите по-горе, нито авторът на статията. Също не се вписвате и Вие, надявам се - Вие нито сте пенсионерка, нито домакиня, нито човек без влияние.
Медицинското Ви - преписано! - определение за "параноята" няма нищо общо със статията и дискусията. Тук има факти: петима обвиняеми, 55 свидетели по делото, с предстоящо разпитване на още двама от ДС. А, да не забравя - освен завербуваните и внедрени повече от 30 агенти в процеса на агентурната "игра" офицерите на ДС се хвалят, че били завербувани още ЧЕТИРИМА ДУШИ от свидетелите и се оплакват, че били отказали на вербовката ДВАМА ("Информация относно: хода на следствието по ГДОР "Клеветници", том 6-ти, стр.220). Тези факти в съдебна зала като "параноя" ли ще ги определите или като "фактология", г-жо адвокат? Ще Ви бъда благодарен да отговорите "по същество".

Д-р Вениамин Пеев
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Р.Нехризова
-12 #11 Р.Нехризова 25-10-2014 08:48
Аз пък не очаквах друго, освен сприхави реплики, но все пак да продължа, като ако последват репликите, ще изляза от дискусията, за да не ви дразня.

Дефиницията на параноя е " Параноята е психично състояние, характеризиращо се с повишена тревожност и ирационален страх, нерядко със следи на налудност за преследване и/или придружено от вяра в конспирация. Параноята е болестно състояние, при което човек има усещането, че някой непрекъснато го следи и преследва."

Когато вярващи пенсионери, домакини, хора без особено влияние върху другите смятат че и днес ги следят агенти, включително и по форумите, това състояние се вписва в горния термин.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+12 #10 Veniamin Peev 24-10-2014 21:32
Г-жо Нехризова,
Не очаквах толкова популистки коментар от Вас като юрист. В случая въобще не става дума за параноя.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Р. Нехризова
-7 #9 Р. Нехризова 24-10-2014 21:02
Така е, когато попаднах в църквата през втората половина на осемдесетте, видях че вярващите взаимно се подозираха и обвиняваха. Явно, така са били оплетени в параноя и интриги, идеята е била всеки да подозира всеки. Това го помня.
Тогава младежите непрекъснато ме предупреждаваха ,че този е атгент, онзи е агент - в смисъл други младежи.
Мнозина все още носят тази параноя у себе си, и сега най-актуалният аргумент срещу опонента е "Ти си агент".
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+16 #8 Veniamin Peev 24-10-2014 20:48
Да, г-жо Нехризова, знае се!
Но като адвокат Вие знаете, че не мога да разкрия името му публично, защото Законът за досиетата не го позволява. Мога само да кажа, че в пъкления си план срещу мрежата от ок. 25 сътрудници на "Славянската религиозна мисия" в България ДС са използвали двойно повече "внедрени агенти", някои от които са били видни членове на Ръководството на СЕПЦ в продължение на десетилетия до процеса през 1979 г.. Техните псевдоними ясно са указани в архивите на ДС. Надявам се да разбирате казаното като юрист. Надявам се също така да сте обърнала внимание на признанието на ДС, че главната цел за реализацията на такъв процес е "нанасяне удар върху петдесетната секта".
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Р. Нехризова
+9 #7 Р. Нехризова 24-10-2014 20:33
Знае ли се кой е агента "Димов"?
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+15 #6 Veniamin Peev 24-10-2014 20:09
Благодаря за оценката Ви, г-н Петров!
Изложеното в тази кратка статия е само "върхът на айсберга" - нещата са много, много по-сериозни и грозни! Но ще стават постепенно достояние на българските евангелисти и широката публика при едни по-либерални закони за архивите. Засега не мога да Ви дам повече информация, защото Законът за досиетата не го разрешава. Уверявам Ви обаче, че ще има повече публикации.
Поздрав в Христовото име - това име ни прави победители над мрака!
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Ivailo Petrov
+19 #5 Ivailo Petrov 24-10-2014 18:58
г-н Пеев, поздравления за вашите разследвания и фактите, които оповестявате.
Смятам, че е време повече достойни хора като вас, да пишат относно тези бели петна в нашата евангелска история. Имам един въпрос: Във бележките си сте посочили 8 точки, бихте ли посочили къде човек може да се запознае с тези документи. В съдебните архиви, ЦДА или архива на Комисията по Досиетата. Както бихте ли посочили, в кои дела могат да се открият. Благодаря Ви предварително за съдействието.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Силвана Христова
+18 #4 Силвана Христова 24-10-2014 18:32
Higgins,
Кого искате да заблудите, или подхлъзнете с този мазен въпрос? Ако става дума за автора на статията, обърнете внимание кога е защитил докторска дисертация. Ние, простият народ, четем и послесловите.
А това, което ме възмущава е, че вас не ви разтревожи демагогско-жест оката политика на комунистите спрямо неудобни за техния строй хора, като християните, а посявате съмнение, кой може би е авторът!
А вие кой сте? Имате ли смелост, да кажете открито?
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Veniamin Peev
+14 #3 Veniamin Peev 24-10-2014 16:20
Конспиративният СС, ДЗ, ДВ или агент "Higgins" (абревиатури, широко използвани от ДС) не е наясно с използваните съкращения в статията. Съкращението "п-р" означава "пастир", а не "доктор". Единственият "доктор", за когото може да стане дума в тема като горната по времето на комунизма, е Д-р Харалан Попов, когото ДС са мразели като смъртта, защото е казал следните верни думи за тоталитарната система в България: "Нацистите бяха жестоки, а комунистите бяха и жестоки, и сатанински лукави. Това на практика е единствената истинска разлика между тях" (Попов, Х. Изтезаван заради вярата си. 1994. Стр. 31). С тази констатация Д-р Попов хармонира на тезата на бившия президент Д-р Ж. Желев за "фашистката същност" на комунистическат а система.
Толкова мога да кажа по въпроса за "докторите"!
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Виктор П. Костов
+15 #2 Виктор П. Костов 24-10-2014 14:38
Higgins, какво точно имате предвид с този свой въпрос? В сатията никъде не става дума за докторати? По-ясно, ако обичате, за да може дискусията да осветлява, а не да вкарва мъгла по едно доста изобличаващо разкритие, като статията на д-р Пеев.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
Higgins
-25 #1 Higgins 24-10-2014 14:18
Колко от тогавашните християни по времето на комунизма им се позволяваше да следват и още повече да защитят докторат!?
Цитиране | Докладвай на администратор
 

Добавете коментар

Правила при коментиране- линка вляво, синьото поле!


Защитен код
Обнови