Блог Свобода за всеки
Боян Цветков

Боян Цветков

Снимка статия БЦ 22.08.17Наскоро Министерството на образованието и науката, в лицето на заместник-министъра Петър Николов, инициира идеята за въвеждане на задължително предучилищно обучение на децата от 4-годишна възраст. Основните аргументи според заместника на министъра са, че малките имали нужда да получат езикови и социални умения, необходими за училищното образование.

Продължавам да недоумявам как с вкарването на децата в образователната система от по-ранна възраст и с „обхващането“ на изпадналите ще се решат всичките проблеми на държавно-контролираното образование. Масово явление е децата да излизат от системата функционално (а смея да твърдя и социално) неграмотни. Това надали се дължи на факта, че прекарват недостатъчно време в училище. Напротив – колкото по-малко едно дете има общо с тази система и колкото повече  нужните му знания се набавят по алтернативен път, толкова по-подготвено ще е то не за образователната система, а за живота. Защото, в крайна сметка, кое е важното – детето да е подготвено за училище, или да е подготвено да се справя с житейските препятствия? 

Единственото решение на проблемите на българското образование е само едно – пълна либерализация на този сектор у нас. За да произведе качествена услуга, държавата не може да се конкурира сама със себе си. Има нужда от конкуренция, която да няма досег с чиновническия контрол. Иначе рискуваме в скоро време да искат да ни „социализират“ децата още от родилния дом.
Наскоро шведски изследователи стигнаха до извода, че най-голямата вреда на планетата е… да имаш деца. Да имаш дете „струва“ на планетата ни цели 58.6 тона въглероден диоксид в атмосферата, затова изводът на изследването е, че хората трябва да имат по-малко деца.

Абсурдността на изказването явно не дразни почитателите на природата. В крайна сметка, природата страда много от самото присъствие на човечеството. Най-добре да го няма.

Ето как шведският народ достига до нови висоти в своето хуманистично развитие.

В Библията четем:

Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. (Римляни 1:20-21)

Творението – природата, човечеството, животинският свят – говори за това, че има Творец. Издигането на творението над Твореца говори вече за объркан светоглед и поставя изповядващите подобни възгледи в категорията на хората от края на стиха, които се  извращават се със собствените си мъдрувания и чието сърце се помрачава. Какъв по-голям признак за помрачено сърце от това да считаш Божието творение (човекът) само като средство, което изхвърля вредни емисии в природата? Природата бе създадена от Бог, за да може човекът да я управлява и тя да служи на него, а не обратното:

И Бог каза:

Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. (Битие 1:26)

Човекът бе създаден да владее над цялата земя, а не обратното. Земята беше създадена за човека и за прослава на Бог, а не за да съществува сама за себе си.

Кое ли ще е следващото падение в шведския социалистически свят?