52

Християнското свидетелство в публичното пространство. Лекции от конференция „Бог и кесар 2018 г.“

Написана от Екип СВВ края на ноември проведохме годишната конференция Бог и цезар 2018. (Или както правилно бихме могли да я наречем с терминология от Новия Завет на български – „Бог и кесар“.)  Темата беше „Християнското свидетелство в публичното пространство“.

В брой 52 на СВ Ви предлагаме няколко презентации, оформени като статии за едноименния брой.

Съдържание на брой 52

  • Уводни думи и съдържание
  • Лука Волонте – Новият социализъм идва, той идва
  • Роджър Кишка – Сексуална ориентация срещу свобода на религията във Великобритания
  • Джон Лонгли – Само теория на конспирацията ли е хомосексуалната програма?
  • Валентин Кожухаров – Защо българите отхвърлиха Истанбулската конвенция?
  • Виктор Костов – Измененията в религиозния закон. Поредната криза на свободата на религията и основни права в България (Допълнено заглавие: Промените в религиозния закон: Анализ на борбата, посока към победата)

 Успешна и благословена Нова година – 2019-та!