Считате ли, че държавата следва да контролира всички религии заради извършените в Западна Европа терористични актове?

pie and graph e1333325007406
Считате ли, че държавата следва да контролира всички религии заради извършените в Западна Европа терористични актове?
Считате ли, че държавата следва да контролира всички религии заради извършените в Западна Европа терористични актове?
You must select at least one item to vote!